Integritets- Personuppgiftspolicy

Tran?s Cementvarufabrik AB verkar f?r att s?kerst?lla och skydda r?tten till sekretess f?r v?ra kunder. Vi hanterar personuppgifter i enlighet med den vid varje tid g?llande lagstiftningen, h?runder enligt lagen om persondata och anvisningar om personuppgifter. Personuppgifter ?r information som ensamt eller i kombination med andra uppgifter kan peka ut dig som kund.
?
Denna personuppgiftspolicy beskriver den personliga information som vi erh?ller och samlar in genom er best?llning av varor och tj?nster fr?n Tran?s Cementvarufabrik AB, och vad vi g?r f?r att skydda den personliga informationen.

Vi ber dig att ta del av inneh?llet i denna personuppgiftspolicy. Genom att best?lla och anv?nda v?ra varor och tj?nster samtycker du till att vi anv?nder den personliga informationen enligt denna personuppgiftspolicy och de gr?nser som g?ller i den f?r varje tid g?llande lagstiftningen.

1. Ansvarig f?r anv?ndning

Tran?s Cementvarufabrik AB ?r ansvarig f?r anv?ndning av den personliga informationen i samband handel av varor och tj?nster som tillhandah?lls av Tran?s Cementvarufabrik AB.

2. V?r anv?ndning av personlig information

2.1. Registrering och insamling av personuppgifter

Tran?s Cementvarufabrik AB anv?nder den personliga informationen som angavs n?r du registrerades hos oss, s?som namn, adress, e-postadress och telefonnummer tillsammans med information som du ger oss, t.ex. Din IP-adress. Vi samlar ocks? kreditinformation vid kreditf?rs?ljning.

Tran?s Cementvarufabrik AB samlar dessutom kontinuerligt in och anv?nder information om din kundrelation, som t.ex. information om ink?pshistorik.

2.2. Anv?ndning av personlig information
Personlig information anv?nds f?r att ge dig de varor och tj?nster som du har best?llt och att kunna administrera kundrelationen, genomf?ra leverans och fakturering samt ge information om prisjusteringar som ?r relevanta f?r din kundrelation.

3. Speciellt med anv?ndning av personuppgifter i samband med marknadsf?ring

Vi anv?nder personlig information f?r att ge dig information om varor och tj?nster av intresse f?r dig. Om du ?r eller har varit kund hos Tran?s Cementvarufabrik AB beg?r vi in ditt godk?nnande innan vi skickar elektronisk information/marknadsf?ring.
?
Tran?s Cementvarufabrik AB anv?nder i ?vrigt telefon, e-post och andra digitala kommunikationsmedium f?r marknadsf?ring mot kunder. Denna marknadsf?ring utf?s enligt den vid varje tid g?llande lagstiftningen. Om du inte vill ta emot s?dan kommunikation kan du n?rsomhelst avbest?lla detta.

Om du inte ?r eller aldrig har varit kund kommer vi anv?nda elektronisk marknadsf?ring, dvs skicka nyhetsbrev om du uttryckligen har samtyckt i att f? s?dan marknadsf?ringskommunikation.

4. Information f?r anst?llda

Tran?s Cementvarufabrik AB hanterar personlig information f?r sina anst?llda f?r att administrera l?ner och personalansvar. N?dv?ndig information f?r utbetalning av l?ner, dvs grunddata, niv?n p? l?nen, tidsregistrering,? skatteprocent, skattehemvist, fackf?rening och ?terbetalning registreras. Rutiner f?r att ta bort personuppgifter g?rs enligt lagstiftningen om redovisning och arkiv. Anst?lldas filer h?lls i personalarkivet. Filer rensas n?r arbetsrelationen avslutas.

5. Att beh?lla och lagra personlig information

Vi beh?ller personuppgifter enligt g?llande lagstiftning och har vid varje tidpunkt ?tg?rder f?r att s?kerst?lla kraven p? sekretess, tillg?nglighet och integritet.

Den personliga informationen kommer endast att lagras s? l?nge Tran?s Cementvarufabrik AB har verkligt sk?l f?r detta och i varje fall inte l?ngre ?n vad som f?ljer den vid varje tid g?llande lagstiftningen. N?r Tran?s Cementvarufabrik AB inte l?ngre har verkligt sk?l f?r att lagra personlig information kommer informationen tas bort eller avidentifieras.

6. Distribution av personuppgifter – Tystnadsplikten

Vi kommer inte att distribuera personlig information relaterad till dig eller n?gon i samma bolag till n?gon tredje part s?vida inte distributionen av personuppgifter ?r:

  • Godk?nd av personen i fr?ga
  • Enligt lagstiftning eller f?reskrifter ges enligt best?mmelse i lagstiftningen
  • P? order fr?n en domstol eller annan myndighet
  • Som ett led i utm?tning etc. d?r verkligt sk?l finns.

Tystnadsplikten ?r dock inte ett hinder f?r Tran?s Cementvarufabrik AB att kommunicera denna information till f?retag som efter ?verenskommelse med Tran?s Cementvarufabrik AB ansvarar f?r den tekniska eller administrativa driften av v?ra tj?nster.

N?r vi ger informationen till dessa f?retag s?krar vi att dessa tredje parter vidmakth?ller Tran?s Cementvarufabrik ABs krav f?r hantering och anv?ndning av personuppgifter och den vid varje tid g?llande lagstiftningen.

Tran?s Cementvarufabrik AB kan ocks? ge tredje part tillg?ng till ackumulerade och avpersonifierade data.

7. Dina r?ttigheter

Du har n?r som helst r?tt att f? tillg?ng till dina uppgifter som registrerats av Tran?s Cementvarufabrik AB. Du kan ocks? beg?ra r?ttelse och radering av personuppgifter i enlighet med lagstiftningen som g?ller.

8. Revision av denna integritets- personuppgiftspolicy

Vi kan ?ndra denna integritetspolicy om:
– Hantering av personuppgifter ?ndras eller – Revision anses n?dv?ndigt p? grund av ?ndringar av lagar eller f?reskrifter enligt lagstiftning.

9. Ytterligare information

Kontakta oss om du vill ha merinformation Tran?s Cementvarufabrik ABs hantering av personlig information.

10. Kontaktuppgifter

E-post: info@tranascementvarufabrik.se
Tfn: 0140-386590
Adress: Tran?s Cementvarufabrik AB, Majm?lav?gen 2, 573 38 TRAN?S