Fiberduk

V?ra fiberduk ?r avsedda f?r l?ggning i mark som skiljelager mellan jordmaterial av olika typer. Vi har fiberdukar i bredd 1-5 meter och olika l?ngder. Dukarna finns i 5 olika b?righetsklasser.

N1 – Anv?nds vid dr?nering och filtrering av material. T ex vid k?llarrenovering, under tr?dg?rdsplattor mm.

N2 – Anv?nds mot material med max stenstorlek om 100 mm. T ex vid v?gbygge och grunder. Fungerar ?ven bra mot ogr?s.

N3 – Anv?nds mot material med stenstorlek om 100 mm – 200 mm. T ex vid v?gbygge. Fungerar ?ven bra mot ogr?s.

N4 – Anv?nds mot material med stenstorlek om st?rre ?n 200 mm. T ex vid v?gbygge. Fungerar ?ven bra mot ogr?s.

N5 – Anv?nds vid mer kr?vande projekt.

Art.nrTypL?ngd
(m)
J9303Fiberduk N11*30
J9304Fiberduk N11*30, svart
J9305Fiberduk N11*100-150
J9310Fiberduk N12*15
J9311Fiberduk N22*25 (dr?nering)
J9313Fiberduk N12*100-150
J9323Fiberduk N13*15
J9324Fiberduk N13*35
J9325Fiberduk N13*100-150
J9331Fiberduk N14*5
J9333Fiberduk N14*150
J9341Fiberduk N24*120
J9343Fiberduk N25*120
J9344Fiberduk N35*120
J9345Fiberduk N45*120
安徽快3