Infiltrationer och markb?ddar

En infiltration eller markb?dd ?r ett s? kallat markbaserat reningssteg och placeras efter en trekammarbrunn/slamavskiljare. Markbaserad rening fungerar genom att slamavskiljt vatten sipprar ned genom lager av sand- och/eller grusmaterial.
Infiltrationer och markb?ddar kan kombineras med reningssteg av olika typer och anv?nds anl?ggningar f?r b?de normal och h?g milj?skyddsklass.

Alla v?ra infiltrationspaket g?r att justera till det format du beh?ver. Samtliga infiltrations- & markb?ddskomponenter g?r ocks? att k?pa separat.

Vi levererar ?ven biomoduler till kompaktfilter.

F?rdelningsbrunnar       
Diameter400 mm 400 mm 600 mm 600 mm 600 mm900 mm 900 mm
Byggh?jd1 000 mm1 000 mm1 200 mm1 200 mm1 200 mmmm
Antal utlopp
(ett inlopp per brunn)
2 st3 st2 st3 st4 st5 st7 st
Vi tillverkar ?ven st?rre f?rdelningsbrunnar mot best?llning

 

Uppsamlingsbrunnar    
Diameter400 mm 400 mm 600 mm 600 mm
Byggh?jd1 000 mm1 000 mm1 200 mm1 200 mm
Antal inlopp
(ett utlopp per brunn)
1 st2 st3 st3 st
Vi tillverkar ?ven st?rre uppsamlingssbrunnar mot best?llning

 

Infiltrationspaket      
Storlek2 x 10m2 x 15 m3 x 10 m3 x 15 m4 x 15 m5 x 15 m
F?rdelningsbrunn1 st ?400 mm1 st ?400 mm1 st ?400 mm1 st ?400 mm1 st ?600 mm1 st ?600 mm
Spridarr?r
110/95 mm * 5 m
20 m30 m30 m45 m60 m75 m
Luftningsr?r
110/95 mm x 2,5 m
2 st2 st3 st3 st4 st5 st
Flexb?j 110/95 mm2 st2 st2 st2 st4 st5 st
B?j 110 mm, 90° dubbelmuff2 st2 st3 st3 st
Ventilhuv 110/95 mm2 st2 st3 st3 st4 st5 st
Fiberduk30 m230 m230 m245 m260 m275 m2
St?rre infiltrationspaket finns mot best?llning

 

Markb?ddspaket      
Storlek1 x 10m1 x 15 m2 x 10 m2 x 15 m3 x 15 m4 x 15 m
Uppsamlingsbrunn1 st ?400 mm1 st ?400 mm1 st ?400 mm1 st ?400 mm1 st ?400 mm1 st ?600 mm
Dr?neringsr?r
110/95 mm * 5 m
10 m15 m20 m30 m45 m60 m
Luftningsr?r
110/95 mm x 2,5 m
1 st1 st2 st2 st3 st4 st
Flexb?j 110/95 mm--2 st2 st3 st4 st
B?j 110 mm, 90° dubbelmuff1 st1 st2 st2 st3 st4 st
Ventilhuv 110/95 mm1 st1 st2 st2 st3 st4 st
St?rre markb?ddspaket finns mot best?llning

 

安徽快3