Inomhusavlopp

Hos oss hittar du ett komplett sortiment av delar f?r inomhusavlopp – r?r, grenr?r, b?jar, muffar, kl?mringar, rensr?r, galler, golvbrunnar samt anslutning till?WC.

Art.nrProduktDimension
(mm)
?vrigt
F5703R?r50*3 000Gr? inkl muff
F5701R?r50*6 000Gr? exkl muff
F5711B?j50, 15°Gr?
F5712B?j50, 30°Gr?
F5713B?j50, 45°Gr?
F5715B?j50, 90°Gr?
F5743Dubbelmuff50Gr?
F5721Grenr?r50*50, 45°Gr?
F5722Grenr?r50*50, 90°Gr?
F5722F?rminskning75/50Gr?
F5531F?rminskning75/50Gr?
D5631F?rminskning110/50Gr?

Art.nrProduktDimension
(mm)
?vrigt
F5503R?r75*3000Gr? inkl muff
F5501R?r75*6000Gr? exkl muff
F5511B?j75, 15°Gr?
F5512B?j75, 30°Gr?
F5513B?j75, 45°Gr?
F5515B?j75, 90°Gr?
F5516B?j75, 90°Gr?, l?ng
F5541Skjutmuff75Gr?
F5543Dubbelmuff75Gr?
F5523Grenr?r75*50, 45°Gr?
F5521Grenr?r75*75, 45°Gr?
F5522Grenr?r75*75, 90°Gr?
F5633F?rminskning110/75Gr?
F5546Propp75Gr?
F5547Rensr?r75Gr?

Art.nrProduktDimension
(mm)
?vrigt
F5602R?r110*3000Gr? inkl muff
F5601R?r110*6000Gr? inkl muff
F5611B?j110, 15°Gr?
F5612B?j110, 30°Gr?
F5613B?j110, 45°Gr?
F5615B?j110, 90°Gr?
F5616B?j110, 90°Gr?, l?ng
F5645Skjutmuff110Gr?
F5643Dubbelmuff110Gr?
F5623Grenr?r110*50, 45°Gr?
F5621Grenr?r110*75, 45°Gr?
F5627Grenr?r110*75, 90°Gr?
F5625Grenr?r110*110, 45°Gr?
F5627Grenr?r110*110, 90°Gr?
F5216Rensr?r110Gr?

Art.nrProduktDimension
(mm)
?vrigt
F5902Golvbrunn75sidoutlopp
F5903Golvbrunn75bottenutlopp
F5908Kl?mring+gallertill golvbrunn
F5909Kl?mringtill golvbrunn
F5906F?rh?jning Golvbrunn12
F5905F?rh?jning Golvbrunn25
F5907F?rh?jning Golvbrunn37
F5910WC-anslutningmed manschett
F59101WC-anslutningmed manschett, botten

安徽快3