Tran?s Cementvarufabrik

Tran?s Cementvarufabrik AB ?r ett familjef?retag som producerar egna betongvaror samt handlar med VA-material – v?r specialitet ?r produkter f?r enskilt avlopp. V?r st?rsta produkt ?r slamavskiljaren Tran?sbrunnen vilken var den f?rsta l?gbyggda och helgjutna slamavskiljaren i betong p? den svenska marknaden. Vi p? Tran?s Cementvarufabrik AB arbetar h?rt f?r att leverera varor av h?g kvalitet till v?ra kunder, och med b?sta t?nkbara service. Vi ?r idag ca 35 anst?llda som oms?tter ca 60 miljoner ?rligen. P? samma adress i Tran?s finns ?ven v?rt dotterbolag?Watersystems Sverige AB. F?retaget sysslar uteslutande med f?rs?ljning och service av v?ra egentillverkade WSB Clean minireningsverk i betong.

Kom g?rna och h?lsa p? oss. Ni hittar oss p? Hj?lmaryds industriomr?de i Tran?s. Adressen ?r Majm?lav?gen 2.